Innlandet er det nye lykkelandet.

Vi er motor og pådriver for bioøkonomien i Norge. Vi har de fremste kunnskapsmiljøene, vi er de beste på å unytte ressursene skogen gir oss.

Vi er spiskammer for hele landet, og vi er i verdensklasse på kunnskap og forskningsmiljøer.

Våre ressurser, vår kunnskap og våre miljøer vil bidra til å løse utfordringene Norge står overfor.

Vi er klare for å bidra til å bygge ny grønn industri som er til det beste for både Innlandet, Norge og vår felles fremtid!